Директор - Учители - Възпитатели - Помощен персонал

Ирена Цветкова – директор на училището.
Образование – магистър

Петранка Керанова – старши учител по български език и литература.
Образование – магистър

Нелия Еремиева – старши учител по български език и литература и руски език.
Образование – магистър

Ангел Цветков – учител по математика.
Образование – магистър

Веселка Василева – старши учител по математика, информатика и информационни технологии.
Образование – магистър

Мариос Палански – старши учител по английски език.
Образование – средно

Димитър Гърков – учител по физическо възпитание и спорт.
Образование – магистър

Цецка Тушинова – старши учител в начален етап.
Образование – магистър

Латинка Борисова – начален учител.
Образование – магистър

Илиана Велкова – старши начален учител.
Образование – магистър

Гълъбина Боянова – старши начален учител.
Образование – магистър

Мария Иванова – психолог в училището.
Образование – магистър

Румяна Върбанова – старши възпитател.
Образование – професионален бакалавър

Анелия Вануйкова – старши възпитател.
Образование – професионален бакалавър

Валя Каменова – старши възпитател.
Образование – бакалавър

Елена Ненова – старши възпитател начален етап.
Образование – магистър

Ивелина Петрова – счетоводител на училището.
Образование – магистър

Емилия Паскова – касиер-домакин в училището.
Образование – бакалавър

Валери Георгиев – шофьор на единия училищен автобус.
Образование – средно

Зорница Александрова и Людмила Кръстева – хигиенисти в училището.
Образование – средно специално