Училище

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
повече »

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
повече »

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО
повече »

КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА УЧИЛИЩЕТО
повече »

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
повече »

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
повече »

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
повече »

ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ
повече »

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
повече »

СТРАТЕГИЯ ЗА ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕТО
повече »

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
повече »

НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО
повече »

ГРАФИЦИ
повече »

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
повече »

ЗАПОВЕД ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
повече »

ПРИЛИЧЕН ВЪНШЕН ВИД НА УЧЕНИЦИТЕ
повече »

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
повече »

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП
повече »

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
повече »

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
повече »

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
повече »

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УЧИЛИЩЕТО
повече »