Училище » Стратегия за развитие на училището

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Въведение

Първите данни за просветителска дейност в с.Ново село датират от средата от 60 – те години на ХІХ век.Училището възниква през 1871г. като начално.През 1927/1928 учебна година в селото функционират две училища- основно и гимназия.През 1930 година завършва първият випуск на ученици със средно образование.от 1991г. училището е преобразувано в СОУ и така функционира до 1997г. През настоящата учебна година в училището отново е реализиран прием в гимназиален етап. Години на ред СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” е било базово на МНП в реализирането на полуинтернатните групи в обучението.

изтегли документ »