Училище » Програма за общи действия

ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ

Програма

За съвместни действия между всички институции на територията на Община Ново село по проблема за обхвата и задържането в задължителните учебни часове на учениците, подлежащи на задължително обучение. Програмата е разработена по инициативата на ПС и ръководството на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Ново село и е насочена към преодоляване на проблема,свързан с големият брой неизвинени отсъствия на ученици.Целта на програмата е популяризиране на проблема и активизиране дейността на СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Ново село, ДОВЛРГ”Хр.Ботев”с.Ново село,Дирекция „Социални грижи”с.Ново село,МКБППМНП,Община Ново село и УН”Архитект Илия попов” със задачата за обхват и задържане в училище на учениците, подлежащи на задължително обучение.

изтегли документ »