Училище » План за работа на педагогическия съвет

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

2014/2015 учебна година

1.23. 09.2014г.-Приемане на училищната документация за учебната 2013/2014 година.
2.05.11.2014г.Обсъждане резултатите от входното ниво по всички учебни предмети и приемане график за класните работи през І учебен срок.
3.04.12.2014г.-Обхват и задържане на децата,подлежащи на ЗО
4.20.01.2015г.-Обсъждане редовната посещаемост на учебните занятия.Обхват и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици.
5.11.02.2015г.-Отчетен доклад-анализ за резултатите през І учебен срок.Доклад-анализ на Методическите обединения.
6.19.03.2015г.-Организационни въпроси и график за класните работи през ІІ учебен срок.
7.20.04.15г.Организационни въпроси.
8.13.05.2015г.Приемане график за приключване на учебната година.
9.31.05.2015г.-Организационни въпроси-дисциплина,
актуализация на нормативна база.
10.02.07.2015г.-Доклад –анализ за резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2014/2015 г.

Всеки последен четвъртък от месеца-педагогически съвет – организационни въпроси.

Планирани са две срещи с колектива на
ДОВДЛРГ ”Хр.Ботев” и останалите социални институции на територията на Община Ново село,касаещи съвместната дейност,
свързана с учебно възпитателната работа с учениците от дома.

изтегли документ »