Училище » Календар за учебната година на училището

КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА УЧИЛИЩЕТО

2014/2015 учебна година

1. Начало и край на ваканциите:
31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. есенна
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. коледна
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. зимна
02.04. 2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. пролетна

2. Празници и неучебни дни:
22.ІХ. – Ден на независимостта на България
1.ХІ. – Ден на народните будители
25.ХІІ. – Рождество Христово
3.ІІІ.– Национален празник на България
1.V. – Ден на труда
6.V. – Ден на храбростта и Българската армия                                   
20.05.2015 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
22.05.2015 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас МАТ.
25.V. – Ден на славянската писменост и култура

3. Начало на втория учебен срок – 04.02.2015 г.

4. Край на втория учебен срок
21.05.2015 г. І клас (13 учебни седмици)
29.05.2015 г. ІІ – ІV клас (14 учебни седмици)

изтегли документ »