Училище » Дневен режим на училището

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО

2014/2015 учебна година

Организация на учебното – Вариант І /едносменен режим на обучение до обяд и занимания в ПИГ –след обяд/

Начален етап:

1.Първи и втори клас
1.1.Задължителни учебни занятия от 8,00 часа до 12,00 часа
1.2.ІІ час на класа,часове – модул ФВС от 12,05 до 12,50 часа
1.3.Обяд за пътуващите ученици от 13,00 часа до 13,30 часа
1.4.Извозване на пътуващите ученици,които не посещават ПИГ- 13,30 часа
1.5.Занимания в ПИГ- от 14,30 часа до 17,15 часа
1.6.Извозване на пътуващите ученици,които посещават ПИГ - 17,15 часа

2.Трети и четвърти клас
1.1.Задължителни учебни занятия от 8,00 часа до 12,20 часа
1.2.ІІ час на класа,часове – модул ФВС от 12,20 до 13,00 часа
1.3.Обяд за пътуващите ученици от 13,00 часа до 13,40 часа
1.4.Извозване на пътуващите ученици,които не посещават ПИГ- 13,40 часа
1.5.Занимания в ПИГ- от 14,30 часа до 17,25часа
1.6.Извозване на пътуващите ученици,които посещават ПИГ - 17,25 часа

Прогимназиален етап:

1.Задължителни учебни занятия от 8,00 часа до 13,00 часа
2.ІІ час на класа,часове – модул ФВС от 13,00 до 13,40 часа
3.Обяд за пътуващите ученици от 13,55 часа до 14,35 часа
4.Извозване на пътуващите ученици,които не посещават ПИГ- 14,35 часа
5.Занимания в ПИГ- от 14,35 часа до 17,50 часа
6.Извозване на пътуващите ученици,които посещават ПИГ - 17,50 часа

Гимназиален етап:

1.Задължителни учебни занятия от 8,00 часа до 13,30 часа
/в дните със седми учебен час-от 8,30 часа до 14,40 часа/
2.ІІ час на класа,часове – модул ФВС от 13,30 до 14,25 часа
/в дните със седми учебен час- до 15,20 часа/
3.Извозване на пътуващите ученици - от 14,40 ч.

изтегли документ »