Училище » График за приемно време на класните ръководители

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

График

За приемното време на класните ръководители за 2014/2015 учебна година

Класен ръководител

Ден от седмицата

От…до…часа

Цецка Тушинова – Iклас

вторник

12.20 – 13.00

Галъбина Боянова –
II клас

вторник

12.20 – 13.00

Латинка Борисова –
III клас

петък

11.30 – 12.10

Илияна Велкова
IV клас

вторник

13.00 – 13.30

Нелия Еремиева - V клас

вторник

12.20 – 13.00

Розета Георгиева – VI клас

четвъртък

9.30 – 10.10

Ирина Трифонова – VI клас

сряда

8.50 – 9.30

Ангел Цветанов –
VIII клас

понеделник

8.40 – 9 .20

Петрана Керанова – IXклас

сряда

12.20 – 13.00

Мариус Палански – Xклас

вторник

13.50 -  14.30

Веселка Василева – XIклас

вторник

8.40 – 9.20

Валентина Митова – XIIклас

четвъртък

9.40 – 10. 20

изтегли документ »