Училище » График за консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

График

За консултациите, провеждани от учителите по предметите, които преподават Втори срок на 2014/2015 учебна година

 

Учител
 (име и фамилия

Ден от седмицата

От… до… час

1

Галъбина Боянова

четвъртък

12.20 – 13.00

2

Цецка Тушинова

четвъртък

12.20 – 13.00

3

Латинка Борисова

четвъртък

12.20 – 13.00

4

Илияна Велкова

четвъртък

13.10 – 13.50

5

Соня Пашанска

сряда

13.50 – 14.30

6

Петрана Керанова

четвъртък

13.00 – 14.00

7

Мариус Палански

понеделник

13.50 – 14.30

8

Веселка Василева

вторник

13.50 – 14.30

9

Валентина Митова

петък

13.00 – 13.40

10

Дияна Филипова

четвъртък

13.00 – 13.40

11

Ангел Цветков

вторник

13.00 – 13.40

12

Ирина Трифонова

понеделник

13.50 – 14.30

13

Розета Георгиева

понеделник

13.50 – 14.30

14

Нелия Еремиева

четвъртък

13.00 – 13.40

15

 

 

 

изтегли документ »