УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

Записване на приетите ученици - I етап на класиране в 8-ми клас, специалност "Логистика на товари и услуги" от 12.07 до 16.07.2019г. до 16.00ч. Срокът за подаване на заявления за участие в II класиране е същия от 16.07 до 16.07.2019г до 16.00"

I-ви клас - 1 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА V-ти клас - 1 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА

Презентация логистика | Професия куриер | Брошура прием 2018/2019