УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

Прием след 7ми клас специалност ЛОЗАРОВИНАРСТВО