Профил на купувача

05.09.2019
Заповед № 665/05.09.2019 г

27.05.2019
Решение избор изпълнител

27.05.2019
Решение избор изпълнител

16.05.2019
Решение избор изпълнител

02.05.2019
ПОКАНА 1 Доставка на канцеларски и офис материали

08.05.2019
ПОКАНА 2 Доставка на обзавеждане и оборудване

10.05.2019
ПОКАНА 3 Доставка учебни материали