Новини

 • Училищен план прием

  14.04.2018
  Информация за училищен план прием по класове и специалности.
  виж повече ...

 • Ден на розовата фланелка

  26.02.2014
  Всички ученици се включиха в отбелязването на Световния ден за борба с тормоза в училище. Проведоха дискусии по класове, рисуваха постери, участваха в масови игри, раздаваха си грамоти за най-толерантни деца и др. Всяка година последната сряда на м.Февруари е известен като "Ден за борба с тормоза в училище". На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

 • "Rainbow" - Трансграничен проект

  03.12.2013
  01.11.2013г. до 03.11.2013г. Посещение в училище SUGS,,Nikola Karev'' в Скопие – Македония, на ученици и учители от СОУ Ново село и от Сърбия. Проведе се семинари по темата за дискриминацията. Участниците събираха опит и материали за изработка на образователен филм и статии, които ще публикуват в училищен вестници. Училището в Ново село ще посрещне деца от другите партньорски училище и организации за времето от 18.12.2013г. до 21.12.2013г

 • "Rainbow" – в Сърбия

  03.12.2013
  От 29.11.2013г. до 01.12.2013г. Посещение в „Hemijsko-medicinska skola’ в Vrsac – Сърбия, на ученици и учители от СОУ Ново село и от Македония. Програмата включваше семинар, посещения с учебна цел и забавни дейности, които помогнаха на групата да се превърне в екип и да работи ефективно. Организираните посещения между страните на участващите училища, запазват традиционните вечери. С традиционен фолклор и кухня, децата се запознават с етническите приликите и разликите. Училището в Ново село ще посрещне деца от другите партньорски училище и организации за времето от 20.12.2013г. до 22.12.2013г