Дневник

Резюме по проекти

Резюме проект Цветовете на дъгата - итегли

Резюме проект Любимото зелено кътче - изтегли

Междуинституционален план за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 - Карта на услугите - изтегли

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - изтегли

Приложение 3 - Добри практики - изтегли