История

През 1871 година първенците на Ново село събрали помощи и изпратили по-будни момчета в Румъния да се подготвят за учители. Тогава започнал и строежа на училищна сграда в двора на старата черква.
 През 1872 година на Димитровден това училище загъмжало от 41 ученици и започнало своите занятия.
 През 1885 година училището станало тясно и построили ново училище до общината на площада.
През 1927г. се наложило да се построй втори етаж на сградата.
През 1939г.-1940г. се открива гимназия, а няколко години по-късно техникум.
През 18.10.1991г. училището е Средно общообразователно (СОУ).
Награди:
1969г. – първо място в окръга за училищния хор;
1969г. – сребърен медал от Трети Републикански фестивал за училищния хор;
1978г. – първо място от Републиканска спартакиада за отбора по баскетбол;
1974г. до 1982г. – комплексен първенец на ОС наБСФС за цялостна спортна дейност на училището;

  1. Първо място в окръга от 5 Републикански преглед на училищата за цялото училище;
  2. Второ място в България от 6 Републикански преглед на училищата за цялото училище

1980г. – второ място от Републиканска спартакиад за отбора по ханбал;
1991г. – златен медал от 4 Национален събор на народно творчество за танцовия състав при у-щето;
През 2005г. е възстановен приема в 9 клас – технологичен профил;
През 2006г. е създаден втори компютърен кабинет с техника дарена от фондация „Подкрепа за България“;
През 2007г. е спечелен проект по „Красива България“ и е ремонтиран първият етаж, а сградата се отоплява с парно;
През 2008г. са спечелени 2 проекта на ЦОИДУЕМ и на Структурни фондове за извънкласни дейности в училището;
През 2009г.  училището е преструктурирано в единственото общинско училище. Направен е основен ремонт на покрива и фасадата на сградата.
През 2012г. м. Януари училището печели и работи по проект BG051PO001- 3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.Има 4 групи ПИГ, които са разпределени по следния начин:

  1. I –ва група – ПИГ – 1-2 клас
  2. II-ра група – ПИГ – 3-4 клас
  3. III-та група – ПИГ – 5-6 клас
  4. IV-та група – ПИГ – 7-8 клас

За децата от 1-4 клас е подсигурена закуска, а за четирите групи ПИГ е подсигурен обяд.
През 2012г. м. Юни училището печели и работи по проект Нов шанс „Ограмотяване на възрастни“
През 2013г. м.Октомври училището работи по трансграничния проект ACES
В училището е сменена дограмата с PVC и са направени ремонти на класните стаи и кабинетите. Училището е изцяло обновено и модернизирано.

Към училището функционират:футболен отбор,отряд”Млад огнеборец”,танцов състав,фолклорна група,клуб”Млади Възрожденци“, „Младежки червен кръст“и Училищен парламент.
Педагогическият колектив се състои от 20 преподаватели по различни предмети и възпитатели.Всички са старши учители.
Преобладават кадрите с висше образование.Всички колеги са преминали допълнителна квалификация,съобразно новите изисквания за уменията и компетентности на учителите.Всички имат богат опит за работа с деца от малцинствата. Училището разполага с ресурсен кабинет и ресурсни учители. Обмислят се нови проекти за обновяване на спортната база в училището и работа с родителската общност.Предвиждат се нови извънкласни форми,отново съобразени с възможностите и потребностите на учениците.  
През 2014/2015г. в училището учат 207 деца.
За следващата учебна година за пръв път в Северозападна България в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ново село  е реализиран  прием  в професионална паралелка  - „Логистика на товари и услуги“.
Така стъпвайки здраво на традициите, се стремим да създадем кадри конкурентни на пазара на труда. Амбициите на колектива за качествено образование се допълват от обновената материална база.