Документи, препоръки и процедури

График - изтегли

График и списък - изтегли

Изпитни работи - изтегли

Комисия - изтегли

Заповед №393/16.03.20- изтегли

Образци на документи- изтегли

Учебни планове 2019-2020- изтегли

Самостоятелна форма 2019-2020- изтегли

Графици - изтегли

Държавен план-прием - изтегли

Етичен кодекс - изтегли

Заповед -чл.143,ал.1 от ЗПУО - изтегли

Мерки за повишаване на качеството - изтегли

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - изтегли