Важни документи, препоръки и процедури

Конспекти по предметите за самостоятелна форма на обучение 2017-2018 уч.година - изтегли

Конспекти - изтегли

Процедура за подаване на жалби и сигнали - изтегли

Процедура за действие при инцидент - изтегли

Писмо 731_25.05.2017 г. - изтегли

Изпълнение на мерки PDF - изтегли

Междуинституционален план PDF - изтегли

Взаимодействие на доставчиците на соц. услуги PDF - изтегли