COVID-19

Заповед

Достъп до сградата

Инструктаж дезинфекция

Инструктаж ученици

Инструктаж учители

Информация

Мерки COVID 19

Миене на ръце

Оперативен План за работа в условията на COVID 19