Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”
ул.Никола Петков №24,с.Ново село, общ. Ново село, обл.Видин
sou-kmetodi-novoselo.com soynovoselo@abv.bg 093 16 22 40

ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

 Училището предлага изучаване на английски език , занимания по интереси, целодневна организация на обучение, обяд, превоз.
Подаване на заявление на място в деловодството.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

       ПРИЕМ 2023/2024                    след 7-ми клас

Кампания прием на документи .
НОВА СПЕЦИАЛНОСТ РАСТЕНИЕВЪД

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЛОЗАРОВИНАРСТВО

 В момента учениците завърват специалност Техник в лозаровинарството. Специалността преглага качествено обучение, платени практики, безплатно обучение за шофьорска книжка и осигурява започване на работа веднага след завършване на 12-ти клас.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ