Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”
ул.Никола Петков №24,с.Ново село, общ. Ново село, обл.Видин

ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

 Училището предлага изучаване на английски език , занимания по интереси, целодневна организация на обучение, обяд, превоз.
Подаване на заявление на място в деловодството.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

       ПРИЕМ 2024/2025                    след 7-ми клас

Кампания прием на документи .
НОВА СПЕЦИАЛНОСТ РАСТЕНИЕВЪД

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В момента учениците от 11-12 кл. завърват специалност "Куриер", 9-10 кл. "Техник в лозаровинарството", а 8 кл. "Техник - растениевъд" Специалностите преглагат качествено обучение, платени практики, безплатно обучение за шофьорска книжка и осигурява започване на работа веднага след завършване на 12-ти клас.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ