Социално-икономическа интеграция на уявими групи

В партньорство с Община Ново село