Образование за утрешния ден

През 2023/2024г. по проект “Образование за утрешния ден” Дейност 6 е сформирана една група за развиване и усъвършенстване на дигиталните умения на учениците “Дигитален свят”