Иновативно училище

2023/2024

През периода 03 – 06 април  СУ,,Св.св.Кирил и Методий”, с.Ново село беше домакин по  мобилност по НП ,,Иновации в действие”. Гости бяха ученици и учители от две училища – СУ,,Хр.Смирненски” от гр.Гулянци, обл.Плевен и ОУ ,,Цар Симеон I“ от с.Павелско, обл.Смолян.

По време на мобилността гостите разгледаха училището, организирахме кръгла маса: „Запознаване с иновацията в Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“. През втория ден от посещението гостите присъстваха на открит урок в XI клас. Урокът бе изнесен в базата на фирма „Бен Хън ООД“.  Чрез иновацията „Спедитори Ново село“ присъстващите се запознаха с  възможността за придобиване на комплексни знания за ролята на транспорта за общественото развитие, интегрирането на националната транспортна система с транспортната система на ЕС. Проведохме и „Ден на приобщаването“. Показахме как чрез различните дейности по интереси, училището може да стане привлекателно място за учениците. Гостите имаха възможност да посетят и Винарна Ново село, както и редица исторически и природни обекти във Видин и Белоградчик. Заключителен момент от мобилността бе кръгла маса „ Иновативните методи в преподаването – фактор за преодоляване на стереотипа и повишаване мотивацията на учениците“

Иновации в действие 2021-2022 г.