Еразъм+

Дейност КА2 – Мобилност на персонал

Тенерифе, Испания 2023г. тема на курса “Ранно напускане на училище”

Прага, Чехия 2022г. тема на курса “Включващо образование”

Валенсия, Испания 2019г. тема на курса “4 инструмента за работа в класната с стая с деца със специални потребности”

https://bnr.bg/vidin/post/101195271/uchiteli-novatori-ot-novo-selo

Проект „Ранното напускане на училище – предпоставка за социално изключване и безработица“, финансиран по програма Еразъм+

Продължителност: 12 месеца /01.09.  2023 г. – 31.08.2024 г./

Сума: 4 950 евро

Днес особено наложително да се съсредоточим върху факторите, които допринасят за превенцията и ефективното управление на преждевременното напускане на училище и конфликтите. Този курс за обучение се занимава с този критичен проблем, чиято значимост нараства всеки ден, въпреки че намирането на ясни решения остава предизвикателство. Възприемайки цялостна перспектива, участниците придобиха представа за идентифицирането на основните причини за тези предизвикателства. Те също така  придобиха най-ефективните техники и стратегии за превенция на конфликтите в училище, както и умения за справяне с тях

Курса „Предотвратяване на конфликти и справяне с преждевременното напускане на училище“ се проведе в Тенерифе, в градчето Пуерто де ла Крус.  Участниците бяха от цяла Европа, от Швеция, Ема Стрид Остлунд, Карола Вигрен Лингвал, Катарина Бендек и Ида Норел;  от Основно училище „Владимир Назаров“, Хърватия, Дамир Бурич; от Средно училище в Ново село, България, Гълъбина Боянова, Ирена Георгиева Цветкова и Мария Руменова Иванова ;  от Италия, Клаудия Бадиале.

Ранното напускане на училище представлява значително предизвикателство в цяла Европа и предвид европейския контекст участниците имаха възможност да се впуснат в различни национални гледни точки. Първият ден от програмата беше посветен на изясняване на концепцията за преждевременно напускане на училище и определяне на основните рискови фактори. Това упражнение помага на участниците да изградят откровено представяне на своите срещи с преждевременното напускане на училище в рамките на съответните им образователни среди. Започна с изследване на основните причини и се разшири до възможните резултати, предоставяйки цялостен поглед върху проблема.

Започнахме нашия подход за справяне с преждевременното напускане на училище с основното убеждение, че установяването на силна връзка с нашите ученици е наложително. Това предполага доближаване до техните интереси и емоции. За да подчертаят тази точка, участниците активно участваха в различни дейности, които подчертаха значението на активното слушане и емоционалната интелигентност в подхранването на социалните връзки.

Вниманието на групата се насочи към справяне с негативността в класната стая. Това беше постигнато чрез комбинация от групова рефлексия и практически дейности. Сесията включваше разглеждане на различни стилове за управление на конфликти и дискусия за това как тези стилове могат да бъдат практически приложени в различни ситуации. Впоследствие групата идентифицира и описа основните „негативни“ архетипове на учениците и изготви практически препоръки как да се справят ефективно с тях. Участниците също взеха участие в отборно предизвикателство, което даде представа за възпитаването на мислене за растеж сред нашите ученици.

Накрая проучихме проблема с тормоза с помощта на визуални задачи и групови дискусии. Ние се задълбочихме в стратегии, за да дадем възможност на хората да станат „поставители“, а не странични наблюдатели, активно се намесвайки, за да спрем случаите на тормоз.

Централната тема на курса за обучение тази седмица беше „трансформация“. Участниците откриха как да променят гледната си точка към конфликтите, да преобразуват мощната, понякога негативна енергия на определени ученици в нещо градивно и полезно, да преминат от фиксирано мислене към ориентирано към растеж и да превърнат колекция от хора в сплотен екип.