Проект “Калейдоскоп”

Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинствата ЦОИДУЕМ

Клуб “Приятели” – Мария Иванова Клуб “Аз и светът окооло мен” – Емил Илиев Клуб “Дъга от мечти” -Гълъбина Боянова Клуб “Изворче вълшебно” -Валя Каменова