“Цветовете на дъгата”

ЦОИДУЕМ

Проектът е осъществен 2016-2018г. с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинствата ЦОИДУЕМ https://bnr.bg/vidin/post/100745560/iniciativa-za-integracia-na-deca-zapochna-v-novo-selo