Проект “Трите етноса”

Проектът е реализиран 2011-2012 г. Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинствата ЦОИДУЕМ