Новини


Важно съобщение!

На 10.06 и 12.06 учебните занятия ще се провеждат следобяд по утвърдения график.

Редовна януарска сесия за учениците в самостоятелна форма-от 08.01.24г. до 23.01.24г. от 14.30ч.

На 22.12.2023г. ще се състои Коледното тържество в училище. Ще се представи изложба на ученически рисунки на деца с изявен талант.

  • OБЯВА ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ “ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2” по втори допълнителен договор към училището за 5,6,7 клас за БЕЛ, МАТ, ГИ,АЕ,ИТ, ИЦ,ТП. Желаещите учители да подадат заявление за участие по проекта до 16.09.22г. Обучението ще стартира на 19.09.22г.
  • Допустими за участие по проекта като обучаеми са лица от 16 до 64 годишна възраст, притежаващи документ за завършени класове 4,5,6 кл.
Честване на 150 години от създаването на училището. Почетни гости бяха Вицепрезидентът на Р България Илияна Йотова и конституционния съдия проф. Янаки Стоилов

През месец март 2022 след честването на Освобождението – 3 март и местната инициятива “Пробуждане с хоро” бе възобновена и училищната инициатива с български танци и хора през голямото междучасие да преборим агресията и да бъдем толерантни един към друг. https://teacher.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8/