Успех за теб

2023/2024г. Училището работи по проект “Успех за теб” – Дейност 2 – Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.