Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”
ул.Никола Петков №24,с.Ново село, общ. Ново село, обл.Видин

Ученически практики -2 

През месец декември 2022г. СУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Ново село започна реализацията на проект BG05M2OP001-2.015-0001 “Ученически практики -2”

Ощe информация тук

Иновации в действие


Училището работи по тази програма няколко поредни години. Проведоха се мобилности за обмяна на опит с други училища от България. обл.Плевен

learn more

НП Заедно в изкуствата и спорта

През учебната 23/24 година стартираха три клуба по Националната програма:
-Футболен отбор
-Арт ателие за рисуване
-Арт работилница

learn more