Categories
Uncategorized

“4 tools for inovative education”Valencia,Spain 2019

2019 училището спечели първия си проект по Еразъм+Дейност КА2 за мобилност на педагогически персонал във Валенсия ,Испания. Темата на обучението бе “4 инструмента за иновативно обучение”

Участниците в обучението и обмяна на опит бяха представители от страните България, Гърция, Литва и Латвия

Набляга се на проекто базираното обучение, като метод за заучаване чрез извършване на действия.

https://bnr.bg/vidin/post/101195271/uchiteli-novatori-ot-novo-selo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *