СУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Ново село


150 години

Училище с богато минало,настояще и бъдеще!

Актуални проекти

Тази учебна година 2021-2022 училището бе одобрено да реализира проектите ERASUM+ , Ограмотяване на възрастни-2 и Калейдоскоп