Categories
Uncategorized

Не на наркотиците

Categories
Uncategorized

“Inclusive education” Prague,Czech Republic 2022

Прага, столицата на Чехия е смятан за един от най-красивите градове в света със забележителната си архитектура и старинен дух витаещ по улиците. Носи особено усещане за аристократичност , потайност и мистика. Разположен е на река Вълтава с красивите си мостове, показващи богатата история и разнообразна архитектура на града. Един от най-посещаваните градове от туристи от цял свят. Прага- вдъхновяваща, колоритна, красива, пъстра и романтична.

Темата на обучението “Включващо образование” с насоченост към децата и учениците със специални образователни потребности. Групата беше от 35 човека с представители от България, Румъния, Турция, Испания, Италия.

Categories
Uncategorized

“4 tools for inovative education”Valencia,Spain 2019

2019 училището спечели първия си проект по Еразъм+Дейност КА2 за мобилност на педагогически персонал във Валенсия ,Испания. Темата на обучението бе “4 инструмента за иновативно обучение”

Участниците в обучението и обмяна на опит бяха представители от страните България, Гърция, Литва и Латвия

Набляга се на проекто базираното обучение, като метод за заучаване чрез извършване на действия.

https://bnr.bg/vidin/post/101195271/uchiteli-novatori-ot-novo-selo

Categories
Uncategorized

“Early school leaving” Puerto de la Cruz, Tenerife,Spain 2023

Тенерифе е вулканичен остров с действащ вулкан “Тейде”(3718м). Той е най-големият от седемте острова част от Канарските острови.Намира се в Атлантическия океан и е разположен доста по-близо до бреговете на Африка 300 км, отколкото до бреговете на континентална Испания 1200 км. Пясъкът е вулканичен и почти черен на цвят, климатът е предимно топъл, тропичен, но острова има около 30 микроклимата. Често от пустинята Сахара въздушните течения носят жълтеникав пясък във въздуха, достигайки до о.Тенирифе , така наречения климатичен феномен “Калима”. Дървото “El Drago” е 1000 годишно дърво, за което се смята, че има магически свойства и е символ на острова.

Проект „Ранното напускане на училище – предпоставка за социално изключване и безработица“, финансиран по програма Еразъм+ Тенерифе, Испания 2023г.

Продължителност: 12 месеца /01.09.  2023 г. – 31.08.2024 г./

Сума: 4 950 евро

Днес особено наложително да се съсредоточим върху факторите, които допринасят за превенцията и ефективното управление на преждевременното напускане на училище и конфликтите. Този курс за обучение се занимава с този критичен проблем, чиято значимост нараства всеки ден, въпреки че намирането на ясни решения остава предизвикателство. Възприемайки цялостна перспектива, участниците придобиха представа за идентифицирането на основните причини за тези предизвикателства. Те също така  придобиха най-ефективните техники и стратегии за превенция на конфликтите в училище, както и умения за справяне с тях

Курса „Предотвратяване на конфликти и справяне с преждевременното напускане на училище“ се проведе в Тенерифе, в градчето Пуерто де ла Крус.  Участниците бяха от цяла Европа, от Швеция, Ема Стрид Остлунд, Карола Вигрен Лингвал, Катарина Бендек и Ида Норел;  от Основно училище „Владимир Назаров“, Хърватия, Дамир Бурич; от Средно училище в Ново село, България, Гълъбина Боянова, Ирена Георгиева Цветкова и Мария Руменова Иванова ;  от Италия, Клаудия Бадиале.

Ранното напускане на училище представлява значително предизвикателство в цяла Европа и предвид европейския контекст участниците имаха възможност да се впуснат в различни национални гледни точки. Първият ден от програмата беше посветен на изясняване на концепцията за преждевременно напускане на училище и определяне на основните рискови фактори. Това упражнение помага на участниците да изградят откровено представяне на своите срещи с преждевременното напускане на училище в рамките на съответните им образователни среди. Започна с изследване на основните причини и се разшири до възможните резултати, предоставяйки цялостен поглед върху проблема.

Започнахме нашия подход за справяне с преждевременното напускане на училище с основното убеждение, че установяването на силна връзка с нашите ученици е наложително. Това предполага доближаване до техните интереси и емоции. За да подчертаят тази точка, участниците активно участваха в различни дейности, които подчертаха значението на активното слушане и емоционалната интелигентност в подхранването на социалните връзки.

Вниманието на групата се насочи към справяне с негативността в класната стая. Това беше постигнато чрез комбинация от групова рефлексия и практически дейности. Сесията включваше разглеждане на различни стилове за управление на конфликти и дискусия за това как тези стилове могат да бъдат практически приложени в различни ситуации. Впоследствие групата идентифицира и описа основните „негативни“ архетипове на учениците и изготви практически препоръки как да се справят ефективно с тях. Участниците също взеха участие в отборно предизвикателство, което даде представа за възпитаването на мислене за растеж сред нашите ученици.

Накрая проучихме проблема с тормоза с помощта на визуални задачи и групови дискусии. Ние се задълбочихме в стратегии, за да дадем възможност на хората да станат „поставители“, а не странични наблюдатели, активно се намесвайки, за да спрем случаите на тормоз.

Централната тема на курса за обучение тази седмица беше „трансформация“. Участниците откриха как да променят гледната си точка към конфликтите, да преобразуват мощната, понякога негативна енергия на определени ученици в нещо градивно и полезно, да преминат от фиксирано мислене към ориентирано към растеж и да превърнат колекция от хора в сплотен екип.

Categories
Uncategorized

НП “Заедно в изкуствата и спорта”

Училището работи две поредни учебни години 2022/2023 и 2023/2024 по тази програма.

През 2023/2024 са сформирани три групи- Футболен отбор, Арт ателие за рисуване и Арт работилница за ръкоделие.

2022/2023 бяха сформирани са две танцови групи- “Гъмзичка” и “Гъмза”

Categories
Uncategorized

ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

Categories
Uncategorized

Ученически практики-2

През месец декември 2022г. СУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Ново село започна реализацията на проект BG05M2OP001-2.015-0001 “Ученически практики -2”

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

• Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Повече информация тук

Сайта на проекта http://upraktiki.mon.bg/?m=12

Categories
Uncategorized

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Categories
Uncategorized

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Информация относно ученици и студенти без един или двама родители за възможностите за подкрепа, които държавата предоставя (стипендии и др.) по отношение на образованието

Вижте на сайта sampostigam.org
Categories
Uncategorized

АГРЕСИЯ